Thi công cống bể viễn thông.

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thi công nền, mặt đường, bó vỉa, vỉa hè.

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.


Thi công hào, cống bể kỹ thuật điện.

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.