LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


XÂY LẮP ĐIỆN


  • Thi công đường dây tải điện đến 220KV, trạm biến áp phân phối đến 22KV, hệ thống cung cấp điện hạ thế 0.4KV.
  • Thi công hệ thống điện M&E bao gồm: hệ thống điện động lực, chiếu sáng, điện nhẹ, hệ thống điều hòa không khí thông gió, camera, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống chống sét.
  • Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng.TƯ VẤN XÂY LẮP ĐIỆN


  • Tư vấn đầu tư xây dựng (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công) công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV.
  • Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV.XÂY LẮP HẠ TẦNG


  • Thi công đào mương cáp, xây hầm cáp điện 110KV, 22KV và hầm viễn thông. Lắp đặt ống cho dây cáp điện và dây cáp viễn thông.
  • Thi công hào, cống bể kỹ thuật điện, cống bể viễn thông, hố ga, cống thoát nước.