Rạng Đông tổ chức lễ tổng kết năm 2016.

Rạng Đông tổ chức lễ tổng kết năm 2016.

Giám đốc phát biểu lễ tổng kết năm 2016.

Nâng ly chúc mừng.

Trao giải thưởng rút thăm may mắn.

Trao giải thưởng rút thăm may mắn.

Tuyên dương cá nhân xuất sắc năm 2016.

Tuyên dương các cá nhân hoàn thành công việc năm 2016.

Tuyên dương các cá nhân hoàn thành công việc năm 2016.

Tuyên dương các cá nhân hoàn thành công việc năm 2016.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *